red-text
Εισάγετε εικόνα:

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ

Πρωτοφανές το Πρωτογενές

0
  • Σχόλια
  • facebook
  • twitter
 
search

Τα σχόλια έχουν κλείσει.

register

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη των υπηρεσιών του site του kraxe.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου.
Σε κάθε περίπτωση το site του kraxe.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων και πάντα μέσα στο υπάρχον ελληνικό κι ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο.

Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν κείμενο οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του site του kraxe.gr.

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει το site του kraxe.gr είναι τα ακόλουθα:

Cookies

Το site του kraxe.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη σε ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες του. Ο επισκέπτης/χρήστης του site του kraxe.gr μπορεί να ρυθμίσει τον υπολογιστή του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του site του kraxe.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Links to other sites ("Δεσμοί με άλλες ιστοσελίδες")

Το site του kraxe.gr περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλα websites, τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο, αλλά από τους ιδιοκτήτες/διαχειριστές τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Το site του kraxe.gr δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη και σε καμία απολύτως περίπτωση, σε ότι αφορά τους Όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που ακολουθούν τα άλλα websites. Επιπλέον, το site του kraxe.gr δηλώνει ξεκάθαρα και πέραν αμφιβολίας πως δεν υιοθετεί τις θέσεις, τις απόψεις και το περιεχόμενο των άλλων websites.

IP Addresses

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στο site του kraxe.gr καταγράφεται.

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Το site του kraxe.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, με εξαίρεση τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.  Το site του kraxe.gr μπορεί να διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία που αποστέλλει ο επισκέπτης/χρήστης για λόγους επικοινωνίας.

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το site προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

Επισκέπτες/χρήστες του site του kraxe.gr που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του site του kraxe.gr μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους κι εφόσον το γεγονός γνωστοποιηθεί προς αυτό, το site του διαγράφει όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Το site του kraxe.gr είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών-πληροφοριών του.

Σύμβαση χρήσης

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του site του kraxe.gr παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στο site του kraxe.gr. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του site του kraxe.gr. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του site του kraxe.gr. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του site του kraxe.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του site του kraxe.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του site, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, του site του kraxe.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο με σκοπό το προσωπικό κέρδος. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή), όχι για εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το site του kraxe.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Για τους παραπάνω λόγους το site του kraxe.gr δύναται να απαγορέψει την πρόσβαση στις πληροφορίες που παρουσιάζει σε οποιονδήποτε ο οποίος δεν συμμορφώνεται με τα παραπάνω. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη προστασίας τους.

Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του site του kraxe.gr αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στο site του kraxe.gr από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.
Ο επισκέπτης / χρήστης – μέλος των σελίδων του kraxe.gr, πιο συγκεκριμένα, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε περιεχόμενο προσβλητικό της προσωπικότητας, της τιμής, ή της υπόληψης τρίτων, ή περιεχόμενο που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων, ή παραβιάζει τον ποινικό νόμο γενικότερα.
Για οποιαδήποτε ζημιά ή ηθική βλάβη προκληθεί δια των υπηρεσιών μας, από την ανάρτηση, δημοσίευση ή κοινοποίηση οιουδήποτε περιεχομένου, υπεύθυνος για την αποκατάσταση της είναι αποκλειστικά ο επισκέπτης / χρήστης – μέλος.
Αν παρά τον όγκο των στοιχείων, πληροφοριών, περιεχομένων κλπ., ο δικτυακός μας τόπος, πληροφορηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, περιεχόμενο που προσβάλλει την προσωπικότητα την τιμή ή την υπόληψη οιουδήποτε τρίτου, και κατά την κρίση του επιφέρει ηθική βλάβη και περιουσιακή ζημία σε τρίτον, δικαιούται χωρίς προειδοποίηση,

Περιορισμός ευθύνης site του kraxe.gr

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το site του kraxe.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του site του kraxe.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.
Το site του kraxe.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.
Επίσης το site του kraxe.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές "servers" μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς "υιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.
Το site του kraxe.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

"Δεσμοί" (links) προς άλλα sites

Το site του kraxe.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων websites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα websites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το site του kraxe.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Σχόλια - Αναρτήσεις χρηστών

To kraxe.gr παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να αναρτούν σχόλια για οποιοδήποτε θέμα, να παραθέτουν την άποψή τους, και να σχολιάζουν αναρτήσεις άλλων χρηστών.

Λόγω μεγάλου όγκου σχολίων το kraxe.gr δεν θα ελέγχει τα σχόλια πριν αυτά αναρτηθούν. Οι διαχειριστές του kraxe.gr έχουν, όμως, το δικαίωμα να διαγράφουν σχόλια χρηστών κατά την κρίση τους και χωρίς περαιτέρω αιτιολόγηση, εάν αυτά δεν συμμορφώνονται με τους γενικούς κανόνες χρήσης του kraxe.gr, και ενδεικτικά αν έχουν διαφημιστικό χαρακτήρα ή αν περιέχουν υβριστικούς, ρατσιστικούς ή ανήθικους χαρακτηρισμούς. Υποχρέωση διαγραφής σχολίου υφίσταται, εκ μέρους του kraxe.gr, μόνο αφ’ ης στιγμής λάβει βεβαία γνώση του περιεχομένου του και των αντιδράσεων που τυχόν προκαλεί, κατόπιν επικοινωνίας του ενδιαφερομένου προσώπου στη σχετική διεύθυνση email που αναγράφεται στο site, οφείλει δε να το διαγράψει εντός λογικού χρονικού πλαισίου, δεδομένου του όγκου των σχολίων και αυτής καθ’ εαυτής της διαδικασίας διαγραφής. Επιπλέον, εάν κάποιος χρήστης/επισκέπτης θιχθεί ή προσβληθεί από κάποιο σχόλιο, οφείλει να ενημερώσει το kraxe.gr, ώστε να προβεί αυτό σε οποιαδήποτε ενέργεια διαγραφής του σχολίου, έχει δε και το δικαίωμα να αιτηθεί την ανάρτηση σχετικής απάντησης, την οποία όμως σε καμία περίπτωση το kraxe.gr δεν είναι υποχρεωμένο να αναρτήσει.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του site του kraxe.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του site του kraxe.gr και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
Αρμόδια, για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει δυνάμει της παρούσας σύμβασης, θα είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της Καλαμάτας.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τou kraxe.gr με τρόπο, φωτοτυπικό, έγγραφο, εκτυπωτικό, ηχογράφησης ή άλλο πλην ηλεκτρονικού, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 και τους κανόνες Διεθνούς Δικαίου πού ισχύουν στην Ελλάδα.

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τou kraxe.gr που αποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως "kraxe.gr" συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του kraxe.gr